Bliv medlem af Sorø BC

For at kunne søge licens og køre lovligt på MTB sporene skal man være medlem af Sorø BC og dermed have betalt kontingent.

Kontingentpriserne er følgende:

Aktiv:
Kan søge licens og samtidig få en klubtrøje og et par klub kørebukser. Man får et mærkat til MTB sporene og et medlemskort som giver mulighed for rabat ved indkøb i Holbæk Cykel Center. Hvis nuværende medlemmer ønsker tøj, så skriv ønsket størrelse til Niels Marquard i en mail til ham. PRIS kr. 850

Motion/MTB:
Får mærkat til MTB sporene og et medlemskort, som giver mulighed for rabat ved indkøb i Holbæk Cykelcenter. Derudover får man mulighed for at købe klubtøj til kostpris. PRIS kr. 400.

Passiv:
Man støtter Sorø BC – PRIS kr. 200 kr.